پمفلت های آموزشی و پبشگیری از کرونا

پاسخ به سوالات پرتکرار در خصوص استفاده از ماسک های تنفسی در مقابله با کرونا

_پیام های بهداشتی سری شماره یک :در خصوص بیماری های تنفسی سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا ویروس

_پیام های بهداشتی برای افراد مبتلا به « وسواس» در همه گیری ویروس کرونا

_پیام های بهداشتی نحوه کاهش اضطراب و نگرانی در همه گیری ویروس کرونا

_پیام کاهش نگرانی در قرنطینه خانگی

_پیام خودمراقبتی در برابر بیماری کووید 19 در شرایط ابتلا به بیماری های نقص سیستم ایمنی

_پیام مراقبت از خود در برابر بیماری کووید19 ویژه مسافران

_پیام خودمراقبتی در برابر بیماری کووید 19 در شرایط ابتلا به بیماری های مزمن

_پیام های بهداشتی ویژه افراد مبتلا یا مشکوک به کووید 19

_پیام های بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کووید 19 در زلزله

_نکات ایمنی مهم در مورد ضدعفونی تلفن همراه در زمان شیوع کرونا

_پیام های بهداشتی نگهداری مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو

_پیام های آموزشی برگرفته از مصوبات جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا

پیام های بهداشتی کاهش استرس در خانواده بیماران مبتلا به کووید 19

*پمفلت شماره 1 

آشنایی با ویروس کرونا - علایم و نشانه های آن - پیشگیری از کرونا

   

 

*کتابچه ی راهنمای زندگی با کرونا

  


گروه دورانV5.6.1.0