پمفلت های آموزشی و پبشگیری از کرونا

توصیه های تغذیه ای در ماه رمضان در کرونا 

پیام های بهداشتی ماه رمضان در دوران کرونا 

پاسخ به سوالات پرتکرار در خصوص استفاده از ماسک های تنفسی در مقابله با کرونا

_پیام های بهداشتی سری شماره یک :در خصوص بیماری های تنفسی سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا ویروس

_پیام های بهداشتی برای افراد مبتلا به « وسواس» در همه گیری ویروس کرونا

_پیام های بهداشتی نحوه کاهش اضطراب و نگرانی در همه گیری ویروس کرونا

_پیام کاهش نگرانی در قرنطینه خانگی

_پیام خودمراقبتی در برابر بیماری کووید 19 در شرایط ابتلا به بیماری های نقص سیستم ایمنی

_پیام مراقبت از خود در برابر بیماری کووید19 ویژه مسافران

_پیام خودمراقبتی در برابر بیماری کووید 19 در شرایط ابتلا به بیماری های مزمن

_پیام های بهداشتی ویژه افراد مبتلا یا مشکوک به کووید 19

_پیام های بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کووید 19 در زلزله

_نکات ایمنی مهم در مورد ضدعفونی تلفن همراه در زمان شیوع کرونا

_پیام های بهداشتی نگهداری مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو

_پیام های آموزشی برگرفته از مصوبات جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا

پیام های بهداشتی کاهش استرس در خانواده بیماران مبتلا به کووید 19

*پمفلت شماره 1 

آشنایی با ویروس کرونا - علایم و نشانه های آن - پیشگیری از کرونا

   

 

*کتابچه ی راهنمای زندگی با کرونا

  


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0